Hrady a zámky

Máchův kraj oplývá magickou atmostérou legend místních zámků, hradů i zřícenin. Oblíbeným místem je Bezděz, který tvoří jedinečné panorama Českolipska, hrad Kokořín a Houska, pískovcový hrad Sloup nebo třeba zřícenina hradu Ralsko, která stojí v bývalém vojenském prostoru.

Hrad Bezděz

Typickým panoramatem Českolipska je národní kulturní památka hrad Bezděz viditelný už z velké dálky. Gotický hrad Bezděz byl založen Přemyslem Otakarem II. v letech 1260 – 1278. Jako královský hrad sloužil až do konce 16. století. Od poloviny 17. stol. byl na Bezdězu zřízen benediktinský klášter.


Zřícenina hradu Děvín

Hrad Děvín byl pravděpodobně založen rodem Markvartickým a to jěště před rokem 1250. Hrad byl dostavěn přibližně ve 14. století a od té doby zůstal téměř nezměněn. V období mezi 14. a 16. stoletím byl hrad v rukou Vartemberků.


Zámek Zákupy

Jednou z nejcennějších památek barokního stavitelství a výtvarného umění v Máchově kraji je zámek Zákupy, nacházející se 15 km severovýchodně od Doks ve stejnojmenné obci. Okrasou zámku jsou raněbarokní zahradní terasy se spojovacími schodišti a balustrádami a sochařskou výzdobou, které jsou koncipovány jako vodní kaskáda.


Zámek Lemberk

Ve vesničce Lvová, 2 km západně od Jablonného v Podještědí, se na skalním ostrohu kdysi nacházel hrad, nyní barokní zámek Lemberk. Hrad byl založen ve 13. stol. při žitavské stezce významnou větví Markvarticů, která se začala psát z Lemberka (Löwenberg).


Skalní hrad a poustevna Sloup v Čechách

Středověký skalní hrad vybudovaný na přelomu 13. a 14. století na osaměle stojícím pískovcovém bloku, který dal hradu jméno. Hrad byl zničen v roce 1639 Švédy. Zpustlý hrad pak osídlili poustevníci, kteří svými stavebními úpravami dokonale smazali pozůstatky středověkého hradu.


Zřícenina Ralsko

Zřícenina hradu Ralsko stojí na stejnojmenném čedičovém kopci (696 m n. m.) nad obcí Stráž pod Ralskem. Založení hradu není spolehlivě doloženo. Poprvé je hrad připomínán v písemných pramenech z roku 1399 v predikátu Jana z Vartenberka a z Ralska.


Hrad Kokořín

Hrad Kokořín postavil roku 1320 Hynek Berka z Dubé, obýván byl do pol. 16. stol., pak byl opuštěn a změnil se v ruinu. V 19. stol. se zřícenina hradu dostala do centra pozornosti romantiků. Z nejznámějších to byl básník Karel Hynek Mácha a malíři Antonín Mánes a Josef Navrátil.


Hrad Houska

Hrad Houska vznikl roku 878 na místě původně dřevěného. posléze kamenného hradiště. Sídlo bylo darem knížete Pšovanů Slavibora pro svého syna Housku. Hradní kaple se díky původním malbám z přelomu 13. - 14. století hodnotí jako středoevropský unikát.


Hrad Zakšín

Hrad, zvaný též Pustý zámek, patří k nejpozoruhodnějším příkladům opevněných sídel na pískovci. Jeho pozůstatky se ukrývají v pískovcových stěnách Rače nad údolím Liběchovky na protáhlém úzkém skalním hřebenu v lesnaté krajině nedaleko vsi Zakšín u Dubé, tedy 15 km severozápadně od Doks.


Zřícenina hradu starý Bernštejn

Zřícenina hradu Bernštejn u obce Vrchovany u Dubé, nacházející se na kuželovitém čedičovém kopci, je mladým hradem Máchova kraje. Hrad založil po roce 1427 Jindřich Hlaváč z Dubé, který získal celý kraj jako dědictví po Jindřichovi Berkovi z Dubé, pouze proto, že na jeho území dosud žádný hrad nestál.


Zřícenina Jestřebí

Zřícenina hradu Jestřebí na dominantním pískovcovém skalním útvaru tvoří významný krajinný prvek. Tento skalní útvar byl vybrán pro svou nepřístupnost jako strategické místo pro postavení tohoto sídla. Hrad Jestřebí vznikl ve druhé polovině 13. století, později byl opuštěn v 16. století.